zgoda
Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, prowadzenia statystyki odwiedzin oraz wsparcia usług społecznościowych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy i jakie pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz przez które witryny, mogą być zamieszczane na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookies.

Prawne aspekty wnoszenia indywidualnych skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Ważne dokumenty

W niniejszej sekcji znajduje się lista aktów prawnych oraz dokumentów, z którymi koniecznie należy zapoznać się, chcąc wystąpić z indywidualną skargą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Image

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Plik dostępny w formacie: *.pdf | Źródło: bip.ms.gov.pl

Umowa międzynarodowa mająca na celu ochronę praw człowieka. Na jej mocy zagwarantowano takie prawa jak: prawo do życia, zakaz tortur oraz nieludzkiego traktowania, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, prawo do rzetelnego procesu sądowego itp.

Pobierz
Image

Protokół nr 1

Plik dostępny w formacie: *.pdf | Źródło: bip.ms.gov.pl

Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wprowadzający ochronę własności, prawo do nauki oraz prawo do wolnych wyborów.

Pobierz
Image

Protokół nr 4

Plik dostępny w formacie: *.pdf | Źródło: bip.ms.gov.pl

Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wprowadzający zakaz pozbawiania wolności za długi, prawo do swobodnego poruszania się, zakaz wydalania obywateli oraz zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców.

Pobierz
Image

Protokół nr 6

Plik dostępny w formacie: *.pdf | Źródło: bip.ms.gov.pl

Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności regulujący kwestie związane ze stosowaniem kary śmierci, zmieniony następnie Protokołem nr 11.

Pobierz
Image

Protokół nr 7

Plik dostępny w formacie: *.pdf | Źródło: bip.ms.gov.pl

Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wprowadzający m.in. prawo do odwołania w sprawach karnych, prawo do odszkodowania za niesłuszne skazanie, zakaz ponownego sądzenia lub karania.

Pobierz
Image

Protokół nr 14

Plik dostępny w formacie: *.pdf | Źródło: bip.ms.gov.pl

Protokół do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wprowadzający zmiany w dotychczasowym systemie kontroli Konwencji.

Pobierz
Image

Konwencja o ochronie praw człowieka... (zmieniona Protokołem nr 14)

Plik dostępny w formacie: *.pdf | Źródło: bip.ms.gov.pl

Ujednolicony tekst Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone Protokołem nr 14.

Pobierz
Image

Konwencja o ochronie praw człowieka... (tekst ujednolicony)

Plik dostępny w formacie: *.pdf | Źródło: echr.coe.int

Ujednolicony tekst Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności uwzględniający zmiany wprowadzone zarówno Protokołem nr 11 jak i Protokołem nr 14 oraz zawierający treść Protokołów: 1, 4, 6 i 7.

Pobierz
Image

Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Plik dostępny w formacie: *.pdf | Źródło: bip.ms.gov.pl

Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka regulujący kwestie związane z postępowaniem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Pobierz
Image

Pytania i odpowiedzi - broszura przygotowana przez Kancelarię ECHR

Plik dostępny w formacie: *.pdf | Źródło: echr.coe.int

Broszura informacyjna przygotowana przez Kancelarię Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w której można znaleźć podstawowe informacje dotyczące Trybunału, Konwencji oraz wnoszenia skarg.

Pobierz
Image

Dokument informacyjny wydany przez Kanclerza ECHR

Plik dostępny w formacie: *.pdf | Źródło: echr.coe.int

Dokument informacyjny wydany przez Kanclerza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w którym znajdują się obszerne informacje na temat Trybunału oraz procedury wnoszenia i rozpoznawania skarg.

Pobierz

UWAGA !!!

Z uwagi na fakt, iż celem jaki przyjął sobie autor niniejszej strony, jest szerzenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie ochrony praw człowieka
oraz wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w niniejszym miejscu nie zostały opublikowane:
- wzór formularza skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
- instrukcja wypełniania formularza skargi.


Autor strony chce w ten sposób zachęcić wszystkich zainteresowanych wniesieniem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
do kontaktu z organizacjami wymienionymi w zakładce "Kontakt", które udzielają bezpłatnych profesjonalnych porad w zakresie sporządzania skarg,
a także całkowicie bezpłatnie udostępniają wspomniane powyżej wzory dokumentów i pomagają w ich wypełnieniu.

W razie chęci skorzystania z bezpłatnych porad w zakresie wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
bądź też wyłącznie w celu uzyskania dostępu do wspomnianych powyżej wzorów dokumentów, prosi się o:
- kontakt z numerem telefonu: 788-708-326 (pon. - pt. w godz.: 12:00 - 21:00)
- lub przesłanie wiadomości na adres e-mail: programprawny@gmail.com


Informacja techniczna:

Do otwarcia plików w formacie *.pdf niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader.

Zainstaluj

Adobe, logo Adobe, Reader, logo Reader i Adobe Reader to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe Adobe Systems Incorporated
w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.